ตารางคะแนน


 

ลำดับ สโมสร GP W D L P
1 สตูล 0 0 0 0 0
2 ภูเก็ต 0 0 0 0 0
3   ปัตตานี 0 0 0 0 0
4 ชุมพร 0 0 0 0 0
5  พัทลุง 0 0 0 0 0
6 ยะลา 0 0 0 0 0
7 หาดใหญ่ 0 0 0 0 0
8 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0

 

Facebook Comments