ผู้ฝึกสอน


หัวหน้าผู้ฝึกสอน
นายนริศย์  สุทธิกลัด  ชื่อเล่น อิ๊ด

ผู้ช่วยผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน กองหน้า

นายนรายุทธ ทองอนันต์ ชื่อเล่น ไก่

ผู้ฝึกสอน กองกลาง

นายอดุลย์  หมัดอะดัม ชื่อเล่น แลน

 

ผู้ฝึกสอน ผู้รักษาประตู

นายเดชา  สุวรรณรัตน์ ชื่อเล่น กุ๊กไก่

ผู้ฝึกสอนและผู้เล่นกองหลัง

นายปภังกร  พงศ์จันทรเสถียร  ชื่อเล่น แม็ค

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์กีฬา

นายธรรมศักดิ์  ชูตรัง  ชื่อเล่น  โต้

เจ้าหน้าที่ประจำทีม
นายสรวิศ  ศรีวิเชียร  ชื่อเล่น  โด้

เจ้าหน้าที่ประจำทีม

นายณัฐพล  กะลอเอียด  ชื่อเล่น  ซัน

 

Facebook Comments