ย้ายสังเวียนคัดทัพใหม่สำเภาทอง


ประกาศ ย้ายสนามคัดตัวนักฟุตบอลของสโมสร วันพรุ่งนี้ 9 ธันวาคม 2560 จากสนามกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สนามล่าง) ไปเป็นสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เวลา 08.00 น. เนื่องจากสนามฟุตบอลสภาพไม่พร้อมอาจเกิดความเสียหายได้ /จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Facebook Comments