ประกาศผลคัดรอบแรก


สโมสรฟุตบอลหาดใหญ่ เอฟซี ประกาศผลการคัดตัวรอบแรก ประจำฤดูกาล 2561
1.นายชยพล จำปารัตน์ (แบ็คซ้าย)
2.นายเชาวลิต ปะลาวัน (กลางซ้าย)
3.นายพุทธิณันต์ ชัยบำรุง (กลาง)
4.นายอัสดี เจะโซะ (ปีกขวา)
5.นายสิทธิชัย หมัดศรี (กลางขวา)
6.นายวิศัลย์ แก้วถาวร (กลาง)
7.นายณัฐกร ขุนเจริญ (กลาง)
8.นายซูเปียน มามะ (กลางซ๋าย)
9.นายลสิศ ชูแก้ว (เซ็นเตอร์)
10.นายภัทรพล โมลิโต (แบ็คขวา)
11.นายฉัตรระวี ทองแก้ว (แบ็คขวา)
12.นางวงศกร พงศ์จันทร์ (กองหน้า)
13.นายอัมรินทร์ อูมา (กองหน้า)
14.นายสุริยา สาแล๊ะ (กองหน้า)
15.นายมงคล ทองหนู (กองหน้า)
16.นายเกียรติมงคล นาคคง (เซ็นเตอร์)
17.นายรุสลัน เหมาโส๊ะ (เซ็นเตอร์)
18.นายธีวุต แข็งขัน (แบ็คซ้าย)
19.นายศุภลักษณ์ โสสนุย (กลาง)
20.นายสันหณํฐ หมัดมะวงศ์ (แบ็คขวา)
21.นายภาณุเดช มหาพรหม (กลาง)
22.นายอาดือนัน บินดอเลาะ (ประตู)
23.นายปิยะพงศ์ ก้อนคำ (ประตู)
24.นายอาบาส มะมิง (ประตู)
25.นายมูฮัมหมัดโซฟีย์ ซาแม (ประตู)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดตัวรอบแรก รายงานตัวและคัดตัวรอบสอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)

Facebook Comments